ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

  • Πράσινη Εφοδιαστική
  • Εμπορευματικές Σιδηροδρομικές Μεταφορές
  • Θαλάσσιες Εμπορευματικές Μεταφορές
  • Clusters
  • Βιομηχανία
  • Χωροταξία - Πολεοδόμηση
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
  • Agribusiness
  • Financial
  • Το μέλλον της Ελληνικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας